המומחים למיסים

תחומי פעילות
« הנהלת חשבונות חד צדדית וכפולה
« שכר עבודה
« עריכה והגשת הצהרת הון
« החזרי מס לשכירים
« דוחות שנתיים ליחידים
« דוחות מבוקרים לחברות ועמותות
« ייצוג מול רשויות המס לרבות ביקורת וחקירות
« ייעוץ כלכלי ופיננסי
« רישיון לקבלן רשום ברשם הקבלנים
« 
רישיון ממשרד הכלכלה
« 
חברה לכוח אדם


מאמרים
לחצו על הקישור לקריאת המאמר