top of page

החזרי מס לשכירים

מי יכול לקבל החזר מס?

כל מי שמרוויח ומשלם מיסים במדינת ישראל עשוי להיות זכאי.

זכאות להחזר מס נובעת מגביית מס עודפת במהלך שנת מס נתונה.

דבר זה ניתן לבדוק ולברר בסוף שנת המס, לאחר שמשקללים נתונים וזכאויות שונות שנצברו לאורך השנה.

במקרים בהם יוצא ששיעור הניכוי במקור, אשר התבצע מדי חודש, היה גבוה משיעור המס שהיה על העובד לשלם בחישוב שנתי, ניתן להגיש בקשה להחזר המס העודף שנגבה מרשות המיסים בחזרה לאזרח.

למי קיים הסיכוי הגבוה ביותר לקבל החזר מס?

במידה ואחד או יותר מהתנאים הבאים חלו עליך ב 6 השנים האחרונות סיכוי גבוה שמגיע לך החזר מס:

 • החלפת מקום עבודה או עבדת במקביל במספר מקומות עבודה.

 • נולדו לך ילדים, אתה משלם מזונות, או חד הורי.

 • הילדים עברו ועדת השמה, קיבלת גמלת ילד נכה מביטוח לאומי, לך או לקרוב משפחה מדרגה ראשון מוכרת נכות מביטוח לאומי.

 • חייל משוחרר ב 9 שנים האחרונות.

 • שילמת מס שבח ב 6 האחרונות.

 • סיימת לימודים אקדמיים.

 • מגורים ביישוב ספר.

 • שילמת מס בעקבות פעילות בניירות ערך.

 • פרשת לגמלאות.

 • משכת קרן פנסיה ושילמת 35% מס הכנסה.

 • משכת קרן השתלמות לפני שעברו 6 שנים ושילמת מס.

בדיקה ראשונית ללא עלות.
על מנת לבחון אם מגיע לכם החזר מס, כל מה שאתם צריכים זה לדבר איתי. הבדיקה היא ללא עלות ורק אם נגלה שמגיע לכם החזר, נתקדם להגשת הבקשה.

Tax Expert פתרונות פיננסיים מותאמים אישית, התקשרו 077-4520586 או שלחו הודעה דרך ה WhatsApp.


bottom of page