top of page

מי חייב בהגשת דוח שנתי ?

הגשת דוח שנתי.

קיבלתם הודעה בטופס 106 (ריכוז השכר השנתי) שאתם חייבים בהגשת דוח שנתי,

כנראה שההכנסות השנתיות שלכם היו גבוהות מ649 אלף ש"ח בשנה.

עליכם לדעת שאתה חייבים להגיש דוח שנתי על הכנסתכם ואיחור בהגשת הדוח יגרור הטלת קנסות.

הכלל על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה,החייבים בהגשת דוח הם:
יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים
החריג לכלל שלמעשה הוא "ה
כלל עצמו" התקף למרבית האזרחים במדינת ישראל , פוטר מהגשת דוח שנתי .
סעיף 134א  לפקודה פוטר מהגשת דוח שנתי מי שעיקר הכנסות ממשכורת הכנסת עבודה, קצבה או הכנסה ששילם מס לפי סעיף 122.בתנאי שלא עלו על התקרות שנקבעו:
שכיר מעל תקרת הכנסה של 649,560 ש"ח בשנה – יהיה חייב בהגשת דוח שנתי ומקוון.

כלומר יש חובה להגיש דוח ולשדרו באינטרנט.

קיבלתם מרשות המסים דרישה להגיש דוח שנתי? Tax Expert פתרונות פיננסיים מותאמים אישית, התקשרו 077-4520586 או השאירו פרטים ונדאג למצות את מלוא זכויותיכם.

תודה! פנייתך התקבלה.

bottom of page