top of page

מי מחוייב להגיש הצהרת הון?

הגשת דוח הצהרת הון.

כל בעל עסק בישראל חייב להגיש הצהרת הון אחת לכמה שנים, על פי דרישת פקיד השומה במס הכנסה.

לכן, אם אתה עצמאי ויש לך עסק, ועדיין לא נדרשת למלא ולהגיש הצהרת הון לרשות המיסים, סביר להניח כי בעתיד הקרוב תקבל דרישה למילוי הצהרת הון.

ככלל, פקיד השומה רשאי לדרוש הצהרת הון מכל אזרחי המדינה ולא רק מבעלי עסקים, בדרך כלל הוא ידרוש את הטופס משכירים בעלי הכנסות גבוהות.

הצהרת הון היא למעשה דיווח לרשות המיסים על הנכסים הנמצאים בבעלותו של הנישום.

ההצהרה משקפת את תמונת המצב של הנכסים וההתחייבויות של הנישום בתאריך מסוים.

את הצהרת ההון מגישים לרשויות המס בישראל על פי דרישה, ורשות המיסים יכולה להשוות את ההכנסות והנכסים בבעלות הנישום, לדיווחים השנתיים ולהצהרות הון קודמות.

סעיף 135 (1)(א) לפקודת מס הכנסה מסמיך את פקיד השומה לדרוש מכל נישום הודעה בכתב על ההון והנכסים בבעלות הנישום.

דו”ח הצהרת הון כולל פירוט על יתרת הנכסים וההתחייבויות של הנישום, כולל נכסים והתחייבויות של בן/בת זוגו ושל הילדים מתחת גיל 18.

אם מקבלים דרישה מפקיד השומה להגיש הצהרת הון יש למלא את הדו”ח בתוך 120 ימים.

אי מילוי והגשה בזמן מהווה עבירה פלילית חמורה ובגינה הנישום עלול לקבל קנס גבוה ועונשים נוספים שנקבעו בחוק.

קיבלתם מרשות המסים דרישה להגיש דוח הצהרת הון? 

Tax Expert פתרונות פיננסיים מותאמים אישית, התקשרו 077-4520586 או השאירו פרטים ונדאג למצות את מלוא זכויותיכם.

תודה! פנייתך התקבלה.

bottom of page